Jy is nou hier...Geskiedenis (Hierdie blad vertoon die beste by 'n skermresolusie van 1024 x 768)
Druk F5 of die refresh-/ reload-knoppie op elke blad om die nuutste blad te laai.
 

MENU

Paidion Kinderbediening se Geskiedenis

 
  Dr. Van Zyl het die voltydse kinderbediening in Augustus 1995 betree toe hy deur die NG Gemeente Uitenhage-Noord uitgestuur is met opdrag: Kinderevangelisasie na Kinderevangelisasie Beweging SA (KEBSA). Hy is gevra om die Nasionale Direkteur van KEBSA te word. Met die oog daarop moes hy kinderevangelisasie by KEBSA se internasionale hoofkwartier in die VSA gaan studeer (Aug–Nov 1995) en moes hy twee jaar internskap as assistent-Nasionale Direkteur van KEBSA verrig.

Vier maande na sy terugkoms van die VSA is hy egter deur die Hugenote Kollege, die AJK van die NGK en die VGK genader om as Hoof: Kinderbediening die eerste Kinderbediening Sertifikaatprogram op tersiêre vlak in Suid-Afrika te ontwikkel en aan te bied. Op sy aandrang sou hierdie kursus 1) interkerklik asook 2) ‘n kinderbedieningkursus wees (omvattender as kinderevangelisasie). Omdat hy KEBSA moes verlaat en slegs ‘n tydelike kontrak met die Hugenote Kollege aangegaan het, moes hy ‘êrens behoort’. Dit is toe en hoe Paidion Kinderbediening op 7 Oktober 1996 gestig is. In wese het dr. Van Zyl hierdie program vir die Hugenote Kollege op ‘n kontraktuele basis vanuit Paidion Kinderbediening ontwikkel en aangebied.

Dr. Van Zyl het teen die einde van 1998 nie sy kontrak met die Hugenote Kollege hernu nie. Hierdie program is in 1999 volledig met van die nuutste navorsing in kinderbediening bygewerk en eksklusief vanuit Paidion Kinderbediening aangebied.

Paidion Kinderbediening het aan die begin van 2000 deur die CB Powell Bybelsentrum van UNISA ‘n ooreenkoms met UNISA aangegaan waardeur hierdie program ‘n geakkrediteerde UNISA-program en Paidion Kinderbediening die Leersentrum sou wees.

Die CB Powell Bybelsentrum is aan die einde van 2010 by UNISA toegemaak en sedertdien word die kursus weens nasionale wetgewing weer eksklusief vanuit Paidion Kinderbediening as ‘n Kort Leerprogram aangebied, waarna leerders ‘n Bevoegdheidsertifikaat ontvang.

Paidion Kinderbediening is sedert 1999 ook deur dr. Van Zyl by die opleiding van voorgraadse en magistergraad Teologieleerders aan die Teologiese Fakulteite van die Universiteite van Stellenbosch, Pretoria en Vista betrokke.

Dr. Van Zyl het sedert Paidion Kinderbediening se ontstaan in 1997 ook reeds meer as 300 kinderbedieningslypskole en -konferensies vir meer as 7000 volwassenes nasionaal en internasionaal aangebied. Hieronder tel slypskole by 4 Sinodale Predikantekonferensies van NG Kerk Streeksinodes.