Jy is nou hier...tuisblad
(Hierdie blad vertoon die beste by 'n skermresolusie van 1024 x 768)
 
You are now here … Home page
(This page functions best at a screen resolution of 1024 x 76)
Druk F5 of die refresh-/ reload-knoppie op elke blad om die nuutste blad te laai.
  Press F5 or the refresh-/ reload-button on every page to download the most recent page.

AFRIKAANS

MENU

Kinderboeke:

Paidion Kinderbediening/ Children's Ministry

 
 

Nuusflitse

  • Vir kinderkerk-/ kategese-/ Sondagskoolmateriaal vir 2021 klik hier.
  • Vir die eenjarige korrespondensiekursus vir 2021 klik hier

 

Newsflashes

  • For the one-year correspondence course for 2021 click here.

 
 

Halloween - Reg of verkeerd?

 Jy’t seker ook al gewonder of Halloween reg of verkeerd is? Daar is stories in omloop dat Halloween duiwels is. Vir baie kinders is dit egter ‘n prettige aand waarop hulle kostuums en maskers aantrek en met ‘trick-or-treat’ ‘n vet klomp lekkers in die hande kry! Hulle voel dat ouers net pret uit hul lewens wil wegneem en/ of dat daar maar weer net ‘n duiwel agter elke bos uitgeskop word.

Maar wat is die feite? Waar kom Halloween vandaan en hoe moet jongmense wat kinders van die Here is daaroor dink?

LEES MEER...

 

ENGLISH

MENU