Jy is nou hier...Konferensies (Hierdie blad vertoon die beste by 'n skermresolusie van 1024 x 768)
Druk F5 of die refresh-/ reload-knoppie op elke blad om die nuutste blad te laai.
 

MENU

Paidion Kinderbediening se Konferensies

 

Paidion Kinderbediening bied jaarliks in die derde kwartaal streekkonferensies oor gespesialiseerde onderwerpe van die kind aan. Inligting hieroor sal teen die tweede kwartaal van so ‘n jaar in hierdie ruimte gepubliseer word.