Paidion Kinderbediening se Konferensies

Paidion Kinderbediening bied gewoonlik jaarliks in die derde kwartaal streekkonferensies oor gespesialiseerde onderwerpe van die kind aan. Inligting hieroor sal teen die tweede kwartaal van so ‘n jaar in hierdie ruimte gepubliseer word.

© Copyright - Paidionweb