Materiaal/ Kurrikulum

VIR

GEMEENTES * ONDERWYSERS * OUERS MET KINDERS TUIS

Kopiereg , Pryslys, Bestelprosedure en

Bestelvorm vir 2024 is heel onder.

‘n Nuwe bestelprosedure

Nie boeke nie, maar los e-blaaie

Pryse presies dieselfde as in 2022

Geen posgeld en hanteringskoste nie

Nuwe voorblaaie, maar die inhoud is dieselfde

Die 21ste jaar dat Paidion Kinderbediening se materiaal beskikbaar sal wees

Al deur meer as 400 kerke van verskillende denominasies met ‘n Bybelgefundeerde en evangeliese hart benut

KOMMENTAAR

Hieronder volg van die kommentaar uit die impak van die materiaal:

Kinders is opgewonde!
‘Spin my weer terug!’ (Opmerking van ‘n kind om alles weer oor te beleef ná die eerste geleentheid met dié materiaal.)

Ouers is opgewonde!
‘Ons hoef nie meer kinders kerk toe te sleep nie. Hulle sleep ons nou kerk toe!’ (Opmerking van talle ouers.)

Kinderwerkers is opgewonde!
‘Ons leer sélf so baie! … En ons word só lief vir die kinders.’ (Opmerkings van talle kinderwerkers/ kategete.)

Leraars is opgewonde!
‘Die eerste keer in my bediening is ek opgewonde dat kinders regtig ontdek wat dit beteken om ‘n kind van die Here te wees.’ (Senior leraar van ‘n makrogemeente.)

Gemeentes groei!
Meer kinders by kinderkerke/ kategese/ Sondagskool bring meer ouers kerk toe. Etlike gemeentes het al tot 5 bestellings per jaar geplaas soos wat hulle gegroei het. (Getuienis van talle gemeentes.)

GEBRUIKSDIVERSITEIT EN ONDERBOU

Gebruiksdiversiteit:
Die materiaal kan in enige model benut word. Tradisionele en vernuwende gemeentes, makro- en klein gemeentes en stads- en plattelandse gemeentes benut reeds hierdie materiaal met groot seën.

Onderbou:
Die materiaal het ‘n teologiese asook ʼn ontwikkelingsielkundige en pedagogies-didaktiese onderbou waarin die Bybel sentraal is.

SKRYWERS

Irene van Zyl  Irene is die skrywer van die peutermateriaal. Sy was vir 31 jaar ‘n onderwyseres en het naas junior primêre onderwysopleiding ook haar preprimêre onderwysopleiding gedoen. Sy was ‘n topleerder van die Paidion Kinderbediening Sertifikaatprogram


Annatjie Horn Annatjie is saam met Leon van Zyl die skrywer van die kleutermateriaal. Sy was vir 31 jaar lank in die onderwys, waarvan haar laaste 19 jaar in kleuteronderwys. Sy was departementshoof van ‘n kleuterskool asook Fasiliteerder vir Kleuteronderrig vir die Gautengse Departement van Onderwys.


Dr Leon van Zyl Leon is die mede-skrywer van die materiaal vir kleuters asook die skrywer vir die nuwe materiaal vir juniors en die materiaal vir seniors. Hy was vir 25 jaar leraar in die gemeentelike bediening en is al 28 jaar met navorsing, materiaalontwikkeling en die praktyk van kinderbediening besig. Hy is Hoof: Paidion Kinderbediening, skrywer en kursusleier van die Paidion Kinderbediening Sertifikaatprogram, het sedert 1997 meer as 300 kinderbedieningslypskole en –konferensies vir meer as 7000 volwassenes aangebied, het sedert 1998 kinderbediening op uitnodiging van die universiteite van Vista, Stellenbosch en Pretoria aangebied en kinderevangelisasie-opleiding en verskeie kinderbedieningkonferensies in die VSA meegemaak.

INHOUD

Die peuters (2-3 jr) en kleuters (4-5 jr), wat elkeen twee jaar omsluit, se materiaal is gevolglik in twee jaarsiklusse ontwikkel. Daar is dus twee jaar se materiaal vir die peuters en kleuters beskikbaar. Die juniors (gr 1-3) en seniors (gr 4-6), wat elkeen drie jaar omsluit, se materiaal is derhalwe in drie jaarsiklusse ontwikkel. Daar is dus drie jaar se materiaal vir die juniors en seniors beskikbaar.

Peutermateriaal (2-3 jaar) Dankie Jesus-reeks

Die peuters word oor ‘n tweejaartyd aan hulle klein leefwêreld blootgestel.

Siklus 1 (of Jaar 1), met die titel Dankie Jesus 1, maak die peuter bewus van sy onmiddellike leefwêreld (van homself, die mense in sy onmiddellike leefwêreld en sommige troeteldiere) waarvoor hy vir Jesus dankie kan sê. Verder is daar twee Bybelverhale oor die geboorte van besondere babas (Moses en Samuel) wat by die voorafgaande onderafdelings aansluit, twee gedragsontmoetings (oor Asseblief & Dankie en Vriendelikheid) en ‘n Kersfeesboodskap. Die volgende materiaal kan bestel word: ‘n Handleiding vir elke volwasse aanbieder (vir die inhoud van die aanbiedings) asook ‘n stel Aktiwiteitblaaie vir elke kind (vir vasleggingsaktiwiteite en sertifikate).

Vir die Inhoudsopgawe van Peuters Siklus 1 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Peuters Siklus 1 se Handleiding klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Peuters Siklus 1 se Aktiwiteitblaaie klik hier.

Siklus 2 (of Jaar 2), met die titel Dankie Jesus 2, maak die peuter verder bewus van sy leefwêreld (van dinge in die huis, die tuin en plaasdiere) waarvoor hy vir Jesus dankie kan sê. Verder is daar drie Bybelverhale wat by elk van die voorafgaande onderafdelings aansluit, twee gedragsontmoetings (oor Deel met maatjies en Gee om vir maatjies) en ‘n Kersfeesboodskap. Die volgende materiaal kan bestel word: ‘n Handleiding vir elke volwasse aanbieder (vir die inhoud van die aanbiedings) asook ‘n stel Aktiwiteitblaaie vir elke kind (vir vasleggingsaktiwiteite en sertifikate).

Vir die Inhoudsopgawe van Peuters Siklus 2 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Peuters Siklus 2 se Handleiding klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Peuters Siklus 2 se Aktiwiteitblaaie klik hier.

Kyk heel onder vir Bestelprosedure en Bestelvorms.

Kleutermateriaal (4-5 jaar of 2 jaar voor laerskool) My mooi Bybelstories-reeks

Die kleuters word oor ‘n tweejaartyd begelei om sekere eienskappe en handelinge van God in van die mooiste Bybelverhale in die Ou en Nuwe Testament te ontdek.

Siklus 1 (of Jaar 1), met die titel My mooi Bybelstories 1, bevat vier gedragsontmoetings (oor Liefde vir God, myself, my naaste en die natuur) en Bybelverhale oor die skepping, Adam en Eva (Skepping & Sondeval), Noag (Verlossing), Moses (Uittog uit Egipte) en ‘n Kersfeesboodskap. Die volgende materiaal kan bestel word: ‘n Handleiding vir elke volwasse aanbieder (vir die inhoud van die aanbiedings) en ‘n stel Aktiwiteitblaaie vir elke kind (vir vasleggingsaktiwiteite en sertifikate).

Vir die Inhoudsopgawe van Kleuters Siklus 1 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Kleuters Siklus 1 se Handleiding klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Kleuters Siklus 1 se Aktiwiteitblaaie klik hier.

Siklus 2 (of Jaar 2), met die titel My mooi Bybelstories 2, bevat vier gedragsontmoetings (oor Oppas, Deel, Waarheid praat en Dankie sê) en Bybelverhale oor Josua (en die Intog in Kanaän), Gideon en Simson (twee bekende rigters), Dawid (die belangrikste koning), Daniël en sy 3 Vriende (tydens die Ballingskap), van die bekendste wonderwerke van Jesus en ‘n Kersfeesboodskap. Die volgende materiaal kan bestel word: ‘n Handleiding vir elke volwasse aanbieder (vir die inhoud van die aanbiedings) en ‘n stel Aktiwiteitblaaie vir elke kind (vir vasleggingsaktiwiteite en sertifikate).

Vir die Inhoudsopgawe van Kleuters Siklus 2 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Kleuters Siklus 2 se Handleiding klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Kleuters Siklus 2 se Aktiwiteitblaaie klik hier.

Kyk heel onder vir Bestelprosedure en Bestelvorms.

Juniormateriaal (gr 1-3) My belangrike Bybelstories-reeks

Die juniors word oor ‘n driejaartyd begelei om sekere eienskappe en handelinge van God in van die belangrikste Bybelverhale in die Ou en Nuwe Testament te ontdek.

Siklus 1 (of Jaar 1), met die titel My belangrike Bybelstories 1, bevat reekse oor die Oergeskiedenis (Skepping tot by die Toring van Babel), die Aartsvaders (Abraham tot by Josef), die Uittog deur Moses (Moses se geboorte en ander belangrike gebeurtenisse tydens die Uittog in die woestyn), Jesus se kinderjare (Jesus se geboorte tot by sy ouers en sy besoek aan die tempel) en ‘n Kersfeesboodskap. Die volgende materiaal kan bestel word: ‘n Handleiding vir elke volwasse aanbieder (vir die inhoud van die aanbiedings), ‘n stel Pretblaaie vir elke kind (vir vasleggingsaktiwiteite en sertifikate) en ‘n stel Visuele Hulpmiddels vir die gemeente/ ouer.

Vir die Inhoudsopgawe van Juniors Siklus 1 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Juniors Siklus 1 se Handleiding klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Juniors Siklus 1 se Pretblaaie vir Gr 1, 2 en 3 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Juniors Siklus 1 se Visuele Hulpmiddels klik hier.

Siklus 2 (of Jaar 2), met die titel My belangrike Bybelstories 2, bevat reekse oor die Intog deur Josua (oor belangrike gebeurtenisse van Josua tydens die Intog in Kanaän), die Rigterstyd (oor enkele belangrike persone en gebeurtenisse in die Rigterstyd), die Koningstyd (oor enkele belangrike persone en gebeurtenisse in die Koningstyd), Jesus se volwasse jare (Jesus se bediening as volwassene) en ‘n Kersfeesboodskap. Die volgende materiaal kan bestel word: ‘n Handleiding vir elke volwasse aanbieder (vir die inhoud van die aanbiedings), ‘n stel Pretblaaie vir elke kind (vir vasleggingsaktiwiteite en sertifikate) en ‘n stel Visuele Hulpmiddels vir die gemeente/ ouer.

Vir die Inhoudsopgawe van Juniors Siklus 2 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Juniors Siklus 2 se Handleiding klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Juniors Siklus 2 se Pretblaaie vir Gr 1, 2 en 3 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Juniors Siklus 2 se Visuele Hulpmiddels klik hier.

Siklus 3 (of Jaar 3), met die titel My belangrike Bybelstories 3, bevat reekse oor die Profete (verhale oor Jona), die Ballingskap (verhale van Daniël en sy 3 Vriende), die tyd na die Ballingskap (verhale van Mordegai en Ester), Jesus se vernedering en verhoging (verhale van Jesus se vernedering en verhoging), die voortgang van Jesus se bediening (verhale van Pinksterdag, Petrus en Paulus) en ‘n Kersfeesboodskap. Die volgende materiaal kan bestel word: ‘n Handleiding vir elke volwasse aanbieder (vir die inhoud van die aanbiedings), ‘n stel Pretblaaie vir elke kind (vir vasleggingsaktiwiteite en sertifikate) en ‘n stel Visuele Hulpmiddels vir die gemeente/ ouer.

Vir die Inhoudsopgawe van Juniors Siklus 3 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Juniors Siklus 3 se Handleiding klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Juniors Siklus 3 se Pretblaaie vir Gr 1, 2 en 3 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Juniors Siklus 3 se Visuele Hulpmiddels klik hier.

Kyk heel onder vir Bestelprosedure en Bestelvorms.

Seniormateriaal (gr 4-6) In Jesus se voetspore-reeks

Die seniors word d.m.v. die oorkoepelende driejaartema, In Jesus se voetspore, tot ‘n verstaan van intensionele dissipelskap of die ABC van Christenskap begelei. Dit is gebaseer op die sewe basiese verhoudings en tien voortvloeiende aspekte waarin ‘n gelowige lewe in navolging van Jesus lewe.

Siklus 1 (of Jaar 1) se tema is: In Jesus se voetspore: met God. Hier wil ontdek word hoe ‘n mens se verhouding met God begin (Bekering) en hoe daardie verhouding met Hom groei (Bybel en Bid). Daar is ook ‘n Kersfeesboodskap. Die volgende materiaal kan bestel word: ‘n Handleiding vir elke volwasse aanbieder (vir die inhoud van die aanbiedings), ‘n stel Kletsblaaie vir elke kind (vir vasleggingsaktiwiteite en sertifikate) en ‘n stel Visuele Hulpmiddels vir die gemeente/ ouer.

Vir die Inhoudsopgawe van Seniors Siklus 1 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Seniors Siklus 1 se Handleiding klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Seniors Siklus 1 se Kletsblaaie (dieselfde vir gr 4-6) klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Seniors Siklus 1 se Visuele Hulpmiddels klik hier.

Siklus 2 (of Jaar 2) se tema is: In Jesus se voetspore: met gelowiges en ongelowiges. Hier wil ontdek word wat ‘n gelowige se verhouding met gelowiges (Buddies of die gemeenskap van gelowiges en Bedien ander gelowiges met gawes) en ongelowiges (Bereik ongelowiges) behels. Daar is ook ‘n Kersfeesboodskap. Die volgende materiaal kan bestel word: ‘n Handleiding vir elke volwasse aanbieder (vir die inhoud van die aanbiedings), ‘n stel Kletsblaaie vir elke kind (vir vasleggingsaktiwiteite en sertifikate) en ‘n stel Visuele Hulpmiddels vir die gemeente/ ouer.

Vir die Inhoudsopgawe van Seniors Siklus 2 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Seniors Siklus 2 se Handleiding klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Seniors Siklus 2 se Kletsblaaie (dieselfde vir gr 4-6) klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Seniors Siklus 2 se Visuele Hulpmiddels klik hier.

Siklus 3 (of Jaar 3) se tema is: In Jesus se voetspore: met myself, die natuur, die duiwel en die Heilige Gees. Hier wil ontdek word wat ‘n gelowige se verhouding met homself (Balans tussen liggaam en gees, plesier en pyn en in keuses), die natuur (Bewaar), die duiwel (Baklei) en die Heilige Gees (Be-Gees-terd) behels. Daar is ook ‘n Kersfeesboodskap. Die volgende materiaal kan bestel word: ‘n Handleiding vir elke volwasse aanbieder (vir die inhoud van die aanbiedings), ‘n stel Kletsblaaie vir elke kind (vir vasleggingsaktiwiteite en sertifikate) en ‘n stel Visuele Hulpmiddels vir die gemeente/ ouer.

Vir die Inhoudsopgawe van Seniors Siklus 3 klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Seniors Siklus 3 se Handleiding klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Seniors Siklus 3 se Kletsblaaie (dieselfde vir gr 4-6) klik hier.
Vir ‘n voorbeeld van Seniors Siklus 3 se Visuele Hulpmiddels klik hier.

Kyk heel onder vir Bestelprosedure en Bestelvorms.

KOPIEREG

Daar is kopiereg op alle materiaal. Dit beteken dat dit in geen vorm gedupliseer of gereproduseer mag word sonder skriftelike toestemming van Paidion Kinderbediening nie.

Paidion Kinderbediening gee egter hiermee skriftelik toestemming aan individue en gemeentes wat materiaal bestel dat:

  • die materiaal wat bestel is teen die einde van die jaar klaar gedupliseer of gereproduseer moet wees vir die getal volwasse aanbieders en getal kinders soos onderneem en geteken is en

vereis dat:

  • dit onmiddellik daarna van die rekenaar afgevee moet word en
  • die gebruiksreg aan niemand anders gegee mag word nie.

PRYSLYS

Siklus 1

Siklus 2

Siklus 3

PEUTERMATERIAAL (2-3 jariges) (Dankie Jesus-reeks)

Handleiding vir elke volwasse aanbieder

45,00

36,00

N v t

Stel Aktiwiteitblaaie vir elke peuter

14,00

19,00

N v t

KLEUTERMATERIAAL (4-5 jariges of 2 jaar voor laerskool) (My mooi Bybelstories-reeks)

Handleiding vir elke volwasse aanbieder

70,00

62,00

N v t

Stel Aktiwiteitblaaie vir elke kleuter

10,00

23,00

N v t

JUNIORMATERIAAL (gr 1-3) (My belangrike Bybelstories-reeks)

Handleiding vir elke volwasse aanbieder

54,00

54,00

53,00

Stel Pretblaaie vir elke gr 1-kind

14,00

14,00

14,00

Stel Pretblaaie vir elke gr 2-kind

14,00

14,00

14,00

Stel Pretblaaie vir elke gr 3-kind

14,00

14,00

14,00

1 Stel Visuele Hulpmiddels/ gemeente

33,00

42,00

45,00

SENIORMATERIAAL (gr 4-6) (In Jesus se voetspore-reeks)

Handleiding vir elke volwasse aanbieder

77,00

71,00

73,00

Stel Kletsblaaie vir elke seniorkind (in gr 4-6)

31,00

26,00

27,00

1 Stel visuele hulpmiddels/ gemeente

19,00

20,00

13,00

BESTELPOROSEDURE

  • Vul die Bestelvorm heel onder in.
  • Die Bestelvorm moet na paidion@paidionweb.co.za gestuur word.
  • ‘n Faktuur sal hierna deur Paidion Kinderbediening gestuur word.
  • Betaling moet dan so spoedig moontlik in Paidion Kinderbediening se rekening (met bankbesonderhede onder) gemaak word en ‘n Bewys van Betaling moet ook na paidion@paidionweb.co.za gestuur word.
  • Hierna sal die bestelling so spoedig moontlik elektronies aangestuur word.
  • Elke bestelling moet, net soos onderneem en geteken,  teen die einde van die jaar klaar gekopieer wees en dan onmiddellik van die rekenaar afgevee word. Vgl Kopiereg hierbo. (Indien daar byvoorbeeld 4 Handleidings vir volwasse aanbieders en 20 stelle Kletsblaaie vir seniorkinders bestel word, moet die Handleidings 4 keer en die Stel Kletsblaaie 20 keer, na ontvangs van die materiaal, gedupliseer of gereproduseer word.)

BANKBESONDERHEDE

Rekeningnaam: Paidion Kinderbediening
Bank: ABSA
Rekeningnommer: 406 815 1459 (Tjek)
Takkode: 632 005
Verwysing: KKM en kerk/ instansie se afgekorte naam (bv KKM NGK Oppiekoppie)

BESTELVORM

© Copyright - Paidionweb