Paidion Kinderbediening se Visie en Missie

VISIE

Paidion Kinderbediening

wil meehelp om ‘n nuwe Jesus-generasie te skep

met sy eenjarige kinderbedieningkursus, -werkswinkels,  -konsultasie en kinderkerk/ kategese-/ Sondagskoolmateriaal.

MISSIE

Paidion Kinderbediening:

  • doen navorsing in kinderbediening,
  • ontwikkel kinderbedieningprogramme (-kursusse), -werkswinkels en -konferensies,
  • bied kinderbedieningopleiding deur programme (kursusse), werkswinkels en konferensies,
  • bied konsultasie aan gemeentes oor hulle bediening van kinders tot en met graad 6 en
  • publiseer kinderbedieningartikels en -boeke.
© Copyright - Paidionweb