Paidion Kinderbediening se Visie en Missie

VISIE

Paidion Kinderbediening bied Bybelgefundeerde, praktykgerigte en professionele kinderbedieningopleiding met die geloof

dat diegene wat opgelei is ‘n verskil sal maak

aan die toekoms van kinders, die kerk en die samelewing.

MISSIE

Paidion Kinderbediening:

  • doen navorsing in kinderbediening,
  • ontwikkel kinderbedieningprogramme (-kursusse), -werkswinkels en -konferensies,
  • bied kinderbedieningopleiding deur programme (kursusse), werkswinkels en konferensies,
  • bied konsultasie aan gemeentes oor hulle bediening van kinders tot en met graad 6 en
  • publiseer kinderbedieningartikels en -boeke.
© Copyright - Paidionweb