Jy is nou hier...Visie en missie (Hierdie blad vertoon die beste by 'n skermresolusie van 1024 x 768)
Druk F5 of die refresh-/ reload-knoppie op elke blad om die nuutste blad te laai.
 

MENU

Paidion Kinderbediening se Visie en Missie

 

Visie

Paidion Kinderbediening wil Bybelgefundeerde, praktykgerigte en professionele kinderbedieningopleiding/ -toerusting bied met die geloof om deur opgeleides ‘n verskil aan die toekoms van kinders, die kerk en die samelewing te maak.

Missie

Paidion Kinderbediening:

  • doen navorsing in kinderbediening,
  • ontwikkel kinderbedieningprogramme (-kursusse), -slypskole, en -konferensies,
  • verskaf kinderbedieningopleiding/ -toerusting deur hierdie programme (kursusse), slypskole en doseerwerk,
  • ontwikkel en voorsien kinderkerk-/ kategese-/ Sondagskoolkurrikulums en
  • publiseer kinderbedieningartikels en -boeke.